Landscape

ถังเก็บน้ำ   

– ถังเก็บน้ำ PE / ถังเก็บน้ำบนดิน, ถังน้ำฝังดิน, ถังน้ำตั้งพื้น….

– ถังเก็บน้ำสแตนเลส, ถังน้ำเรียบ, ถังน้ำก้นนูน….

– อุปกรณ์ประปาบำบัด / ลูกลอย, มาตรวัดน้ำ….

 

ถังบำบัด 

– ถังบำบัด / ถังบำบัด, ถังดักไขมัน….

 

ท่อและข้อต่อ

– ท่อ / ท่อ พีพีอาร์, ท่อน้ำทิ้ง, สายท่อน้ำทิ้ง, ท่อสีฟ้า….

-ข้อต่อ / ข้องอ, ข้อเกลียว, ข้อตรง….

 

เครื่องปั๊มน้ำ 

– ปั๊มน้ำอัตโนมัติ, เครื่องปั๊มจุ่ม….

 

อื่น ๆ

– แผ่นโปร่งแสง, อิฐมวลเบา (Q-CON), ยิปซัมแผ่นฟ้า….

ติดต่อเรา