Door and Window

อุปกรณ์ประตู

-กุญแจล็อค.กลอนสปริง.กลอนเหล็ก….

-อุปกรณ์ประตู.โช็คอัพประตู.บานพับ….

ประตู/วงกบ

-ประตู.ประตูลูกฟัก.ประตูกระจก.ประลวดลาย…

-วงกบประตู.วงกบประตูP-25.วงกบPVC….

มือจับ/ลูกบิด

-มือจับประตู.มือจับอัลลอย.มือจับก้านโยก….

-ลูกบิดประตู.ลูกบิดสแตนเลส.ลูกบิดก้านโยก….

หน้าต่าง

-หน้าต่างบานเลื่อน+มุ้ง.หน้าต่างบานเลื่อนสลับ….

 

ติดต่อเรา