Concrete

2056

คอนกรีตสีซีแพค

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบมา สำหรับงานตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงาม โดยการผสมสีลงไปในคอนกรีต เพื่อให้ได้เฉดสีตามที่ต้องการ มักนิยมใช้เป็นคนกรีตเททับหน้า หรืองานตกแต่งอื่นๆ เช่น ทางเท้า ลานบริเวณหน้าศูนย์การค้า หรือ ทางเข้าสำนักงานและคอนโดนิเนียมต่างๆ

 

คอนกรีตพรุนซีแพค

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบมา ให้มีให้มีปริมาณช่องว่างในเนื้อคอนกรีตที่เหมาะสม สามารถระบายน้ำได้ดี โดยคอนกรีตพรุนซีแพคมีช่องว่างภายในที่ต่อเนื่อง (Interconnection Void) ขนาดตั้งแต่ 2 – 8 มม. ซึ่งขนาดช่องว่างเหล่านี้จะทำหน้าที่ให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก

 

คอนกรีตไหลลื่นเทง่ายซีแพคซุปเปอร์พลัส

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีความไหลลื่นสูง คอนกรีตสามารถไหลเข้าแบบได้ง่ายขึ้น จึงทำให้เทคอนกรีตได้ง่ายขึ้น เทสะดวกขึ้น งานเสร็จเร็วขึ้น สามารถลดจำนวนคนงานได้ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเติมน้ำระหว่างการเทคอนกรีต ทำให้ลดโอกาสในการเกิดปัญหาการแตกร้าว เป็นฝุ่น เป็นโพรง กำลังอัดตก เนื่องจากการเติมน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถถอดแบบได้เร็วขึ้น และได้ผลงานมีความสวยงามเรียบร้อย มีผิวที่เรียบเนียน

 

คอนกรีตงานใต้น้ำซีแพค

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบมา ให้มีคุณสมบัติ ไหลเข้าแบบง่าย มีความไหลลื่นสูง สามารถเทคอนกรีตลงแบบที่อยู่ใต้น้ำได้โดยไม่ต้องสูบน้ำออก และไม่ต้องจี้เขย่า โดยคอนกรีตงานใต้น้ำซีแพค มีเนื้อคอนกรีตที่ยึดเกาะตัวกันสูง และมีค่าความหนืดสูง สามารถป้องกันการชะล้างจากน้ำ และการแยกตัวของเนื้อคอนกรีตได้

 

คอนกรีตลานตากพืชผลซีแพค

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้สามารถดูดซับและสะสม ความร้อนได้สูงกว่าคอนกรีตปกติ ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการตากพืชผลทางการเกษตรให้น้อยลง เพิ่มจำนวนรอบในการตากพืชผลทางการเกษตรได้มากขึ้น

 

คอนกรีตไหลเข้าแบบง่ายซีแพค

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความไหลลื่นสูง ไม่แยกตัว สามารถไหลผ่านเหล็กเสริมที่ซับซ้อน สามารถไหลเข้าไปเติมเต็มทุกมุมของแบบหล่อได้ด้วยน้ำหนักของตัวคอนกรีตเอง โดยไม่ต้องมีการจี้เขย่า เป็นคอนกรีตที่มีความทึบน้ำสูง มีความคงทนทำให้โครงสร้างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

 

มอร์ต้าสำหรับงานเคลือบท่อปั้มซีแพค

คือ มอร์ต้า หรือปูนทราย ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานเคลือบท่อปั้ม เพื่อลดการสูญเสียน้ำปูนของคอนกรีตจากการลำเลียงผ่านท่อปั้ม ทำให้คอนกรีตที่ลำเลียงผ่านท่อปั้ม ยังคงคุณสมบัติ และความไหลลื่น เป็นไปตามที่ออกแบบไว้

 

คอนกรีตผิวเรียบซีแพค

คือ คอนกรีตที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่โชว์ผิวเปลือย ที่ต้องการความเรียบเนียน ผิวไม่เป็นช่องว่างหรือรูโพรง มีสีสม่ำเสมอสวยงาม ไม่เกิดการแตกร้าวและมีความคงทนต่อสภาพอากาศ

 

คอนกรีตแข็งตัวเร็วซีแพค

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบโดยส่วนผสมพิเศษ เพื่อให้มีความสามารถในการรับน้ำหนัก (กำลังอัด) สูง ในเวลาที่รวดเร็วกว่าคอนกรีตปกติ ทำให้สามารถถอดแบบได้เร็วขึ้น เปิดใช้งานได้เร็วขึ้น ตามความเร่งด่วนของการก่อสร้าง

 

คอนกรีตสลิปฟอร์มซีแพค

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตที่เร็วกว่าคอนกรีตปกติ เพื่อให้คอนกรีตสามารถประคองตัวเองอยู่ได้ หลังจากที่แบบหล่อมีการเคลื่อนที่ต่อเนื่องไป โดยมักใช้งานกับโครงสร้างที่มีการเทอย่างต่อเนื่อง เช่น ปล่องลิฟท์ ไซโลเก็บพืชผลทางการเกษตร นอกจากจะเทโครงสร้างได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังให้ผิวโครงสร้างที่เรียบเนียน สวยงาม

 

คอนกรีตพื้นอุตสาหกรรมซีแพค

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานพื้นที่ต้องรับแรงกระแทก และการขัดสีมากกว่าปกติ เช่น พื้นโรงงาน พื้นโกดัง หรือพื้นที่มีการใช้งานรถหนัก รถที่มีล้อขัดสีกับพื้นสูง เช่นรถโฟล์คลิฟท์ ใช้งานเป็นประจำ เนื่องจากคอนกรีตพื้นอุตสาหกรรมซีแพค มีคุณสมบัติทนต่อการขัดสีที่ผิวคอนกรีตได้ดีเยี่ยม และมีความแข็งแรงทดทานสูง จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมแซม ภายหลังการเปิดใช้งาน ทั้งยังสามารถทำการขัดมันได้โดยไม่ต้องสาดปูน หรือทำ Floor Hardener ให้ยุ่งยาก ทำให้ประหยัดเวลา และสะดวกเร็วรวด

 

คอนกรีตกำลังอัดสูงซีแพค

คือ คอนกรีตผสมเสร็จชนิดพิเศษ ที่ถูกวิจัยและออกแบบ ให้มีกำลังอัด มากกว่า 500 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์) มาเพื่อตอบสนองความต้องการ การใช้งานในโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแกร่ง หรือ รับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ เช่น เสา ปล่องลิฟท์ คาน สะพาน เป็นต้น

 

คอนกรีตความร้อนต่ำซีแพค

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมปริมาณความร้อน เนื่องจากโดยทั่วไป คอนกรีตจะมีการคายความร้อนออกมา หลังจากที่ซีเมนต์ในคอนกรีตทำปฎิกิริยากับน้ำ โดยเฉพาะโครงสร้างที่มีความหนามากกว่า 50 ซม.ขึ้นไป ความร้อนที่สะสมอยู่ภายในโครงสร้างอาจมีอุณหภูมิสูงมากกว่า 70 องศาเซลเซียส จึงก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่ผิวและอุณหภูมิภายในโครงสร้าง (Differential Temperature) ทำให้คอนกรีตเกิดการหดตัวและการยึดรั้งที่ต่างกัน ในที่สุดคอนกรีตก็จะแตกร้าว (Thermal Crack) น้ำและความชื้น อาจซึมผ่านโครงสร้างคอนกรีตเข้าไปทำลายเหล็กเสริม ทำให้โครงสร้างไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่ออกแบบไว้

 

คอนกรีตงานห้องเย็นซีแพค

คือ คอนกรีตที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความสามารถในการต้านทางการแตกร้าว ที่เกิดจากการแข็งตัวของน้ำในคอนกรีต อีกทั้งยังมีความทนทานต่อการขัดสีที่ผิวหน้า จากการใช้งานของรถขนถ่ายสินค้า (Fork Lift) คอนกรีตงานห้องเย็นซีแพค จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานห้องเย็น ห้องแช่แข็ง และ ห้องปรับอุณหภูมิ ซึ่งสามารถทนต่ออุณหภูมิติดลบ ได้ถึง -40 องศาเซลเซียส

 

คอนกรีตทนกรดซีแพค

คือ คอนกรีตที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อยืดอายุการใช้ง่ายของคอนกรีต ในสภาวะถูกกัดกร่อนโดยกรด ด้วยการใส่สารผสมเพิ่มที่มีความละเอียดสูง ทำให้คอนกรีตมีความหนาแน่นและแข็งแรงกว่าคอนกรีตทั่วไป มีความทนทานต่อสภาวะเป็นกรดได้ดี เพราะโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในสภาวะเป็นกรด เนื้อซีเมนต์และหินทรายจะถูดกรดกัดกร่อน ทำให้เนื้อคอนกรีตถูกทำลายหายไป มีผิวที่ขรุขระเป็นโพล่ง และส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง

 

คอนกรีตทนซัลเฟตซีแพค

คือ คอนกรีตที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการต้านทานความเสียหายจากซัลเฟต ด้วยหลักการลดสารประกอบบางอย่างในคอนกรีตที่ทำปฎิกิริยากับซัลเฟต ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และออกแบบให้คอนกรีตมีเนื้อแน่น เพื่อต้านทานการซึมผ่านของซัลเฟต

 

คอนกรีตทนดินเค็มซีแพค

คือ คอนกรีตที่ออกแบบมา เพื่อให้มีคุณสมบัติ ต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต ซึ่งสะสมอยู่ในดิน หรือบริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ดินเค็ม ซึ่งคอนกรีตทนดินเค็มซีแพคได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย) โดยทั้ง คลอไรด์ และ ซัลเฟต จะส่งผลร้ายต่อโครงสร้างคอนกรีต

คลอไรด์ จะเร่งปฎิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ทำให้สนิมเกิดได้เร็วขึ้น ส่วนซัลเฟต จะทำปฎิกิริยากับคอนกรีต ทำให้คอนกรีตเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และมีความแข็งแรงลดลง

โดยมีกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ (Cube) มาตรฐานให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ 240-400 กก./ตร.ซม. (กรณีที่ต้องการกำลังอัดมากกว่า 400 กก./ตร.ซม. สามารถออกแบบเพิ่มเติมได้

 

คอนกรีตชายฝั่งทะเลซีแพค

คือ คอนกรีตที่ออกแบบมาเพื่อ ให้มีคุณสมบัติ ต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต ซึ่งมีอยู่ในน้ำทะเล ไอทะเล น้ำกร่อย น้ำใต้ดิน และ ดินเค็ม ซึ่งได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย) โดยทั้ง คลอไรด์ และ ซัลเฟต จะส่งผลร้ายต่อโครงสร้าง โดยเฉพาะพื้นที่ ที่อยู่ในระยะห่างจากชายฝั่งทะเล 0-15 กิโลเมตร 

คลอไรด์ จะเร่งปฎิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ทำให้สนิมเกิดได้เร็วขึ้น ส่วนซัลเฟต จะทำปฎิกิริยากับคอนกรีต ทำให้คอนกรีตเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และมีความแข็งแรงลดลง

โดยมีกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ (Cube) มาตรฐานให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ 240-400 กก./ตร.ซม. (กรณีที่ต้องการกำลังอัดมากกว่า 400 กก./ตร.ซม. สามารถออกแบบเพิ่มเติมได้)

 

คอนกรีตกันซึมซีแพค

คอนกรีตกันซึมซีแพค (CPAC Waterproof Concrete) คือ คอนกรีตที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย ที่ซีแพควิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติกันซึม และมีความทึบน้ำสูง โดยได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย) จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างที่สัมผัสน้ำ หรือความชื้นตลอดเวลา เช่น สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำฐานราก* คานคอดิน โดยมีกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ (Cube) มาตรฐานให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ 240-400 กก./ตร.ซม. (กรณีที่ต้องการกำลังอัดมากกว่า 400 กก./ตร.ซม. สามารถออกแบบเพิ่มเติมได้)

 

คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะใหญ่ซีแพค

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเทโครงสร้างเสาเข็มเจาะใหญ่ หรือ เข็มเจาะระบบเปียก ซึ่งเป็นเสาเข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 60 ซม.ขึ้นไป ซึ่งจะเจาะลงไปในดินที่ความลึกตั้งแต่ 40 เมตร เป็นต้นไป มีความสามารถในการเทได้ดี มีความไหลลื่นสูง โดยที่เนื้อคอนกรีตไม่เกิดการแยกตัว และอายุในการทำงานนานกว่าคอนกรีตทั่วไป (มากกว่า 3ชม.)

 

คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะเล็กซีแพค

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเทโครงสร้างเสาเข็มเจาะเล็ก หรือ เข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) ซึ่งเป็นเสาเข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 35-60 ซม. โดยทั่วไปจะใช้อุปกรณ์ในการเจาะดินที่เรียกว่า สามขา (Tripod) ซึ่งจะเจาะลงไปในดินที่ความลึกประมาณ 21 เมตร

 

คอนกรีตมาตรฐาน

คือ คอนกรีตปกติที่ใช้กันทั่วไป ที่ออกแบบให้มีกำลังอัดตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (โดยทั่วไปแล้ว กำลังอัดของคอนกรีต จะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ต้องใช้เวลา 28วัน นับตั้งแต่ผลิต) เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น การเลือกใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นการลดปัญหาโครงสร้าง ที่เกิดจาก ส่วนผสมที่ไม่แน่นอนและมีกำลังอัดที่ไม่ได้มาตรฐาน จากการผสมคอนกรีตเอง

 

ติดต่อเรา