Color and Chemical

สีเคมีภัณฑ์

สีน้ำอะครีลิค-สีน้ำภายนอก.สีอะครีลิคภายใน.สีอะครีลิคกึ่งเงา

สีพิเศษ-สีทาหลังคา.สีเคลือบด้าน.สีเคลือบเงา

สีงานไม้-สีย้อมไม้.ยูรีเทนคัลเลอร์

สีรองพื้น-สีรองพื้นไม้.สีรองพื้นเก่า-ใหม่.รองพื้นกันสนิม

เคมีซ่อมแซม-น้ำยากันซึม.น้ำยาเคลือบเงา

สารทำละลาย-ทินเนอร์.น้ำมันสน.น้ำยาลอกสี

สีน้ำพลาสติก-สีน้ำพลาสติกภายใน-ภายนอก

 

อุปกรณ์ช่างสี

แปรง-แปรงทาสี.แปรงวานิช.แปรงเชลแล็ค

ลูกกลิ้ง-ลูกกลิ้งทาสี.อะไหร่ลูกกลิ้ง

ติดต่อเรา