13 สิงหาคม 2562 คณะอาจารย์ เเละนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พวกเราชาววีระพานิช (เอสซีจี โฮมโซลูชั่น เเยกศาลเด็ก) ต้องขอขอบคุณอาจารย์ เเละนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 😍 ที่ไว้วางใจให้วีระพานิชเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความรู้เกี่ยวกับวัสดุโครงสร้างการก่อสร้างต่างๆ เเละขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้ พร้อมกิจกรรมดีๆให้กับพวกเราได้ร่วมสนุกกัน 😍

พวกเราชาววีระพานิช (เอสซีจี โฮมโซลูชั่น เเยกศาลเด็ก) ต้องขอขอบคุณอาจารย์ เเละนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 😍
ที่ไว้วางใจให้วีระพานิชเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความรู้เกี่ยวกับวัสดุโครงสร้างการก่อสร้างต่างๆ เเละขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้ พร้อมกิจกรรมดีๆให้กับพวกเราได้ร่วมสนุกกัน 😍

ติดต่อเรา