ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว โดยทีมพนักงานวีระพานิชและวีระวิศวการ รวมพลังเพื่อรดน้ำดำหัวผู้ก่อตั้งบริษัท 22/04/60