คณะสถาปัตยกรรม มช.เยี่ยมชมพร้อมแนะนำความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการใช้วัสดุก่อสร้าง  และนวัตกรรมใหม่ ๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของสถาปนิก