บจก.วีระพานิชเชียงใหม่และบจก.วีระวิศวการ ทำบุญกฐินสามัคคีร่วมกับเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ คุณอำพล -คุณเปรมมิกา พินชัย ทำบุญกฐินเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 2 ชั้น ทอดถวายองค์กฐิน ณ วัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557บจก.วีระพานิชเชียงใหม่และบจก.วีระวิศวการ ทำบุญกฐินสามัคคีร่วมกับเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ คุณอำพล -คุณเปรมมิกา พินชัย ทำบุญกฐินเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 2 ชั้น ทอดถวายองค์กฐิน ณ วัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557