เครื่องมือช่างสามัญประจำบ้าน ที่ทุกๆ บ้านควรจะมีติดไว้ เพื่องานซ่อมแซมและติดตั้งเล็กๆ น้อยๆ