291698916_5562437817113300_6686787240524211983_n
😁
😁บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด
สนับสนุน “ตู้ตรวจความดันบวก” ให้กับ “โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ”
เนื่องด้วยการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มากขึ้น ในแต่ละวัน
“อย่าลืมดูแลตัวเอง พกเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง” ตู้ความดันบวกนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกกักกัน และป้องกันเชื้อโควิด – 19 กับทีมงานแพทย์ ผู้เสียสละในการตรวจหาเชื้อกับผู้ป่วย 💖💖💖
ทีมงานวีระพานิชขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่าน และขอให้ชาวเชียงใหม่สุขภาพแข็งแรง ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกัน✌✌✌