ดำหัวอาปา อาม่า ผู้ก่อตั้ง บริษัท วีระพานิชเชียงใหม่ จำกัด ในวันปี๋ใหม่เมือง เดือน เมษายน 2558 ที่ผ่านมา รวมทีมพนักงานวีระพานิช, วีระพานิช(สาขา วินเซอร์) และ วีระวิศการ