ขายส่ง (Whole sale)

IMG_1421
IMG_1500

ขายส่ง (Whole sale)

เพื่อการบริการและต้อนรับลูกค้ากลุ่มร้านค้าวัสดุ ก่อสร้างต่างๆ ที่ต้องการสินค้า เป็นล๊อตเพื่อไปจำหน่ายต่อ หรือ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปแปรรูปและ จำหน่ายต่อ เช่น โรงหล่อ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำ ความสัมพันธ์กันมายาวนาน หรือร้านค้าใหม่ๆ ต่างมั่นใจในบริการและความซื่อสัตย์ของเรา และเราก็จะดูแลลูกค้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

ติดต่อเรา