ขายปลีก( Scg Home Solution)

SonyA7w_00811
ขายปลีก( Scg Home Solution)

นอกจากจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรแล้วแล้ว เรายังมีบริการแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า “ เรื่องบ้านไม่ใช่เรื่องใหญ่ เริ่มที่นี่ครบทุกเรื่องสร้างบ้าน
ให้คำปรึกษา :แนะนำการใช้วัสดุ
ออกแบบ :ช่วยออกให้คำแนะนำ แบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมไปถึงพื้นที่ต่างๆในบ้าน
ประเมินราคา : ช่วยคำนวณปริมาณสินค้า และราคาก่อสร้าง
ติดตั้งและรับประกัน : ด้วยทีมช่างมืออาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต พร้อมรับประกันการติดตั้ง ”.

Sol Roofing 2.00x1.00m-01
Structure Solution
Sol Roofing 2.00x1.00m-02
Rooffing Solution
Sol Roofing 2.00x1.00m-03
Celling Solution
Sol Roofing 2.00x1.00m-05
Wall Solution
SonyA7w_00777
Landscape & Outdoor Living Solution
Int 2.40_4.00x1.20m Rev 1-03
Surface Covering Solution
Int 2.40_4.00x1.20m Rev 1-01
Bathroom Solution
Int 2.40_4.00x1.20m Rev 1-02
Kitchen Solution
Int 2.40_4.00x1.20m Rev 1-04
Eldercare Solution
ติดต่อเรา