กิจกรรมการถวายสังฆทานใหญ่ที่สุดในโลก ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ วัดท่าใหม่อิ จ.เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ร่วมทำบุญมากับร้านวีระพานิชและพนักงานทุกท่าน ขอผลบุญกุศลที่ร่วมทำกันในครั้งนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดไปด้วยเทอ

[fb_jr_plugin id=”784″]

[fb_jr_plugin id=”778″]